СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс
  • Contact
  • Building
  • Map

2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДӨР АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2016 оны 10 сарын 24 өдөр

28 долоо хоног буюу 6 сарын хугацаатай, жилийн 16.897%-ийн хүүтэй, 39 долоо хоног буюу 9 сарын хугацаатай, жилийн 16.990%-ийн хүүтэй ЗГ-ын богино хугацаат үнэт цаасыг анхдагч зах зээлийн арилжаа 2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр явагдана.

6 сарын хугацаатай ЗГҮЦ-ны мэдээллийг [энд дарж](http...

2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДӨР АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2016 оны 10 сарын 16 өдөр

12 долоо хоног буюу 3 сарын хугацаатай, жилийн 16.848%-ийн хүүтэй, 28 долоо хоног буюу 6 сарын хугацаатай, жилийн 16.897%-ийн хүүтэй ЗГ-ын богино хугацаат үнэт цаасыг анхдагч зах зээлийн арилжаа 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр арилжаа явагдана.

3 сарын хугацаатай ЗГҮЦ-ны мэдээллийг [энд да...

2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДӨР АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2016 оны 10 сарын 10 өдөр

28 долоо хоног буюу 6 сарын хугацаатай, жилийн 16.864%-ийн хүүтэй, 39 долоо хоног буюу 9 сарын хугацаатай, жилийн 16.930%-ийн хүүтэй ЗГ-ын богино хугацаат үнэт цаасыг анхдагч зах зээлийн арилжаа 2016 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр явагдана.
Та бүхэн 6 сарын хугацаатай ЗГҮЦ-ны мэдээллийг [энд да...