СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДӨР АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

4389bfe533ba5dd7bec93f9399691493c3b89970

12 долоо хоног буюу 3 сарын хугацаатай, жилийн 16.848%-ийн хүүтэй, 28 долоо хоног буюу 6 сарын хугацаатай, жилийн 16.897%-ийн хүүтэй ЗГ-ын богино хугацаат үнэт цаасыг анхдагч зах зээлийн арилжаа 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр арилжаа явагдана.

3 сарын хугацаатай ЗГҮЦ-ны мэдээллийг энд дарж харна уу.

6 сарын хугацаатай ЗГҮЦ-ны мэдээллийг энд дарж харна уу.