СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

“СҮҮ" ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

2019 оны 9 сарын 13 өдөр

"Сүү" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн №06 тоот тогтоолоор компанийн 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 3 төгрөг 33 мөнгө буюу нийт 1,143,416,667 төгрөгийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ хуваарилахаар шийдвэрлэсэн байна.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалтыг тус компанийн 2019 он...

“ГЕРМЕС ЦЕНТР" ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

2019 оны 8 сарын 20 өдөр

"Гермес Центр" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн №03 тоот тогтоолоор компанийн 2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлангаар баталгаажсан цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 5 төгрөг 70 мөнгө буюу нийт 447,695,105.7 төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн байна.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмш...

"АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА НЭЭГДЛЭЭ

2019 оны 8 сарын 8 өдөр

СЗХ-ны Улсын байцаагчийн 2019 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдрийн 40 тоот албан шаардлагын дагуу "Ард санхүүгийн нэгдэл" ХК (AARD)-ийн үнэт цаасны арилжааг 2019 оны 8 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн нээлээ.

Тус компани нь "Жинст Увс" ХК-д нэгдэх замаар өөрчлөн байгуулагдаж байгаа үйл явцтай холбогдуулан "Жинст Увс" ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг ...

"ЖИНСТ УВС" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2019 оны 8 сарын 1 өдөр

"Жинст Увс" ХК-ийн 2018 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар компанид "Ард Санхүүгийн Нэгдэл" хаалттай ХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахаар шийдвэрлэснийг Санхүүгийн зохицуулах хороо 2019 оны 5 дугаар сарын 08-ны өдрийн 102 тоот тогтоолоор зөвшөөрсөн байна. Үүний дагуу, холбогдох өөрчлөлтүүдийг 2019 оны 7 ду...

“УИД” ХК-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

2019 оны 7 сарын 4 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос “УИД” ХК-ийн 2016-2018 оны үйл ажиллагаанд Хорооны даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2019 оны 3 дугаар сараас 5 дугаар сарын хооронд газар дээрх хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

Хороо нь “УИД” ХК-тай 2017 онд “УИД ХК-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах, бие даасан байдлыг хангуулах гэрээ”-г байгуулж тус гэрээнд “У...